26-8-14 Martin besøger Eurobike

26/8-14 : Naturligvis måtte Martin besøge EuroBike 2014 i Friedrichshafen for at søge kontakter & inspiration..